HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

NITRA v KROJI sa predstavila už po druhýkrát

Charitatívny krojovaný majáles NITRA V KROJI sa už po druhý raz úspešne uskutočnil v predvečer prvomájových osláv, 30. apríla v PKO Nitra.

Aj tento rok bol záujem veľký, takže PKO hýrilo farbami nádherných krojov, a to nielen samotných účinkujúcich, ale mnohí zabávajúci sa hostia prišli tiež v kroji, resp. mali odev s folklórnymi motívmi. Opäť sa potvrdilo staré známe, že Slovensko má nádherné tradície, folkór, ktorý je našou pýchou!

Majáles slávnostne otvorila prezidentka Nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis Margita Štefániková a nitriansky primátor Jozef Dvonč. Obaja zdôraznili charitatívny význam tohto na Slovensku určite ojedinelého podujatia. Na majáles prijal pozvanie aj predseda NSK Milan Belica s manželkou a ďalšie osobnosti.

Kultúrny program sa niesol svadobnými zvyklosťami, ktoré predviedli jednotlivé folklórne skupiny v krátkych vystúpeniach. Tie sa striedali s mužskou speváckou skupinou zo Solčian, Heligonkármi zo Zvolenskej Slatiny a do tanca vyhrávala populárna hudobná skupina PROFIL.

Výťažok z majálesu sa použije na zakúpenie zdravotných pomôcok pre Zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov na Jánskeho ulici v Nitre.

Poztite si niekoľko fotografií z tohto podujatia.

>> Ďalšie fotografie si môžete pozrieť aj na našom Facebooku