HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Členská schôdza Homo Nitriensis

Dňa 23. januára 2019 sa uskutočnila Členská schôdza Homo Nitriensis – nitrianskej humanitnej spoločnosti, na ktorej boli schválené viaceré personálne zmeny.

Novou prezidentkou spoločnosti sa stala MVDr. Monika Hattasová a novou viceprezidentkou sa stala Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.

Prezídium Homo Nitriensis – nitrianskej humanitnej spoločnosti

FUNKCIA MENO
Prezidentka Monika Hattasová
Viceprezidentka Mária Kadlečíková
 
Členky Prezídia Mária Hyčková
Valentína Tarabčáková
Monika Bullová