HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Charitatívny majáles - Nitra v kroji

Nitrianska humanitná spoločnosť Homo Nitriensis zorganizovala 30. apríla, 2023, III. ročník Charitatívneho majálesu - Nitra v kroji.

Podujatie sa konalo po záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka, PhD. Nosnou myšlienkou organizácie tohto podujatia je oživiť tak v Nitre, ako aj v našom regióne organizovanie majálesov, spojiť ich s dodržiavaním tradícií, folklóru, s prehliadkou krásnych krojov regiónu a prostredníctvom tohto všetkého z výťažku podujatia pomôcť ľuďom, ktorí sú na pomoc druhých odkázaní. Aj vďaka tomuto podujatiu sa snažíme mladej generácii odovzdávať odkaz zachovania úcty a hrdosti na naše tradície. Členky Homo Nitriensis a aj iné dámy prišli na Charitatívny Majáles so svojimi dcérami, synmi, nevestami, zaťmi, vnučkami a vnukmi vyparádenými v krojoch. Celá sála bola zaplnená hosťami, ktorí boli oblečení do krásnych krojov a folklórnych odevov.

Program majálesu bol otvorený stavaním Májky, na ktorú každý z prítomných folklórnych súborov zavesil farebné stužky. Charitatívnym cieľom tohtoročného Majálesu bolo zakúpenie zdravotníckych pomôcok pre Viničky - Zariadenie sociálnych služieb. Symbolický šek bol odovzdaný pani riaditeľke PhDr. Janke Moravčíkovej, PhD. a jej zástupkyni na nákup zdravotníckeho zariadenia. Pani riaditeľka pri preberaní šeku spresnila, že z výťažku Charitatívneho majálesu bude zakúpený pre klientov zariadenia rehabilitačný prístroj Rebox – Physio. 

Do tanca nám vyhrávala vynikajúca ľudová hudba Furmani z Nitry. Podujatie bravúrne moderoval Marián Hlavatý, riaditeľ Centra voľného času. Na podujatí sa predstavilo 12 folklórnych súborov z nášho regiónu, medzi nimi aj Tradícia z Dražoviec, Čeľaďania z Čeľadíc, Drieňovanka z Obýc, Chyzerovčanka z Chyzeroviec, Lužiančanka z Lužianok, Zbežanka zo Zbehov, Janíkovská studnička z Janíkoviec, Íreckí seniori z Jarku, žiaci so ZUŠ J. Rosinského, folklórna skupina Furmani, Újlačanka z Veľkého Zálužia a Šuriančanka zo Šurianok. Pôsobivý bol Dražovský čardáš. Čepčenie nevesty sa konalo po profesionálnym vedením Mirky Zaujecovej z Drážoviec a Odobierku robili dámy z Čeľadiniec.

Pri dobrej hudbe sme si všetci veľmi dobre zatancovali. Pre hostí bolo pripravené výborné občerstvenie v podobe hlavného jedla, pagáčikov, moravských koláčov, kvalitného bieleho vínka. Medzi našimi osobitnými hosťami boli klienti z Denného stacionárneho zariadenia na Baničovej ulici, ktorých sme veľmi dobre v tanci na vozíčkoch vykrútili, bol to silný zážitok aj pre nás. Medzi hosťami bolo aj 10 občanov z Ukrajiny, ktorí v Nitre žijú, študujú a niektorí z nich aj pracujú v Nitrianskom Centre UNICEF. 

Homo Nitriensis, vyslovuje vďaku a uznanie všetkým organizáciám a fyzickým osobám, ktorí toto naše podujatie podporili. Bez ich dobrého srdca a pozitívneho vzťahu k ľuďom, ktorí sa potešia každej pomoci, ktorá prispeje ku skvalitneniu ich života, by náš charitatívny cieľ bol len čiastočne naplnený. Poďakovanie patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju, spoločnostiam: Alter energo a.s., Land Technologies s.r.o., Cesty s.r.o., Danáš s.r.o., Funny sport Slovensko s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, MEGASPOL s.ro., PP Invest s.r.o., Nitrianskym novinám My, spoločnosti INCAR a Nitrazdroju, s.r.o.. Zároveň ďakujeme aj fyzickým osobám a to Ing. Jozefovi Gálovi, Tiborovi Gregáňovi, Mudr. Petrovi Jedličkovi, Slavomírovi Sládekovi a MUDr. Emílii Kišškovej.

Nitra v kroji je jedným z podujatí, ktoré Homo Nitriensis organizuje v rámci svojich charitatívnych podujatí. Patrí medzi náročnejšie aktivity a to tak po organizačnej, finančnej a materiálnej stránke. Vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju, sponzorom, ľuďom dobrej vôle, ktorí boli ochotní prísť medzi nás, zabaviť sa a podporiť dobrú myšlienku, sa tak pomohlo klientom Zariadenia sociálnych služieb Viničky. Veríme, že o rok sa v rovnakom čase stretneme opäť, aby sme pomohli klientom iných sociálnych zariadení, či deťom v detských domovoch. Sme vďačné, aj našim miestnym a regionálnym médiám, za to, že nám pomáhali spropagovať toto jedinečné podujatie.

Členky HOMO NITRIENSIS

 

Plágat k podujatiu

Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail