HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Charitatívna činnosť spoločnosti

Za obdobie svojej histórie Nitrianska humanitná spoločnosť Homo Nitriensis pripravila a zrealizovala množstvo charitatívnych aktivít zameraných na podporu znevýhodnených skupín - hlavne na zdravotne ťažko-postihnuté deti a dospelých, na klientov zariadení sociálnych služieb, na deti z detských domovov, a na najodkázanejšie osoby, hlavne na ľudí bez domova.

>> Prečítajte si viac informácií o získavaní zdrojov

Podporili sme

RokBeneficientPredmet podpory
2023 Denný stacionár na Baničovej ulici v Nitre Rehabilitačné kreslo
2023 Domov Sociálnych služieb na Viničkách Zakúpenie prístroja Rebox-Physio 4 pre Viničky
2023 Deti rodiny Pavlishinových z Ukrajiny zakúpenie žiackych cestovných lístkov
2022 Domov Sociálnych služieb na Viničkách Dar 60 kg jabĺk
2022 ukrajinské deti na ZUŠ IR Podpora hudobného vzdelávania
2022 ukrajinskí odídenci Podpora výučby slovenského jazyka
2022 ukrajinské matky a deti Nákup potravín a hygienických potrieb
2021 Centrum pre deti a rodinu na Dlhej ulici Nákup ovocia pre deti
2021 Seniorské zariadenie na Jánskeho ulici nákup ovocia pre seniorov
2021 Seniorské zariadenie na Jánskeho ulici 2 polohovacie postele s man. stolíkmi
2021 Domov Sociálnych služieb na Viničkách Dar, ručne šité rúška
2021 Domov Sociálnych služieb na Viničkách Dar, 70 litrov dezinfekčného prostriedku Dezanol
2021 Centrum pre deti a rodinu na Dlhej ulici Zdvíhacie zariadenie pre imobilné deti
2019 Domov Sociálnych služieb Borinka Polohovacia posteľ s matracmi
2019 Oddeleniu Radiačnej a klinickej onkológie, Fakultná nemocnica Nitra darované 2 prístroje pre brachyterapiu
2018 Zdravotne ťažko-postihnuté dvojčatá Emka a Paľko z Nitry darovaný dvojkočík
2017 Denný stacionár na  Baničovej ulici Zariadenie pre nácvik chôdze pre ZŤP
2017 Domov pre osamelých rodičov na Krčméryho ulici Detské ihrisko
2015 Vladimír Beneš Terapia Therasuit
2015 Rastislav Trnkus Sedačka KINERIS
2013 Zdravotné stredisko v oblasti Thika v Keni Finančný príspevok na výstavbu II. časti zdravotného strediska v oblasti Thika v Keni
2013 Dobročinný obed pre sociálne slabých, opustených rodičov s deťmi a ľudí bez domova - v spolupráci s reštauráciou Boccaccio Darčeky a pomoc pri vydávaní stravy >> pozrieť fotogalériu
2013 Krízové centrum pre osamelých rodičov Darovanie oblečenia, obuvi, hračiek, použiteľných vecí a finančný príspevok na vianočné občerstvenie
2013 Dom Charity Sv. Rafaela, nízkoprahová ubytovňa, Nitra (Štúrova ulica) Finančný príspevok na zabezpečenie stravy a občerstvenia pre ľudí bez domova počas vianočných a novoročných sviatkov
2013 OZ SRDIEČKO pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež Finančný príspevok na kultúrne a športové podujatia pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež
2012 Dobročinný obed pre sociálne slabých, opustených rodičov s deťmi a ľudí bez domova - v spolupráci s reštauráciou Boccaccio Darčeky a pomoc pri vydávaní stravy >> pozrieť fotogalériu
2012 Krízové centrum pre osamelých rodičov Darovanie oblečenia, obuvi, hračiek, použiteľných vecí a finančný príspevok na vianočné občerstvenie
2012 Dom Charity Sv. Rafaela, nízkoprahová ubytovňa, Nitra (Štúrova ulica) Finančný príspevok na zabezpečenie stravy a občerstvenia pre ľudí bez domova počas vianočných a novoročných sviatkov
2012 OZ SRDIEČKO pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež Finančný príspevok na kultúrne a športové podujatia pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež (súťaž v prednese poézie a prózy, súťaž v speve a tanci, súťaž v plávaní)
2011 SZSS - Denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, Nitra - Baničova Nákup zdravotníckej pomôcky - pojazdný aparát na nácvik chôdze DYNAMICO 4 pre vozíčkárov
2011 OZ SRDIEČKO pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež Finančný príspevok na kultúrne a športové podujatia pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež (súťaž v prednese poézie a prózy, súťaž v speve a tanci, súťaž v plávaní)
2011 Monika Dimovská pre dcéru Sofiu (2006) Finančný príspevok na rehabilitačný pobyt
2011 Katarína Fialová pre syna Filipa (2004) Finančný príspevok na nákup zdravotnej pomôcky na získavanie informácií z TV prijímača
2011 Blanka Zíková Finančný príspevok na nákup pomôcky na zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť
2011 OZ Centrum pre rodinu Finančný príspevok na organizáciu podujatia Deň rodiny
2011 Marián Šulka Finančný príspevok na nákup elektrického polohovacieho roštu do postele
2011 Eva Vilímová Účasť na Abilimpiáde v Soule v Južnej Kórei-bronzová medaila v disciplíne PLETENIE
2011 Dom Charity Sv. Rafaela, nízkoprahová ubytovňa, Nitra (Štúrova ulica) Finančný príspevok na zabezpečenie stravy a občerstvenia pre ľudí bez domova počas vianočných a novoročných sviatkov
2011 Dobročinný obed pre sociálne slabých, opustených rodičov s deťmi a ľudí bez domova - v spolupráci s reštauráciou Boccaccio Darčeky a pomoc pri vydávaní stravy >> pozrieť fotogalériu
2010 Lukáš Baláži, ŤZP športovec Finančný príspevok na účasť na svetovej súťaži v Boccia v Portugalsku, >> pozrieť fotogalériu
2010 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5-D (Daruj darček deťom z detského domova)
2010 OZ SRDIEČKO pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež Finančný príspevok na kultúrne a športové podujatia pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež (súťaž v prednese poézie a prózy, súťaž v speve a tanci, súťaž v plávaní)
2010 Dom Charity Sv. Rafaela, nízkoprahová ubytovňa, Nitra (Štúrova ulica) Finančný príspevok na zabezpečenie stravy a občerstvenia pre ľudí bez domova počas vianočných a novoročných sviatkov
2009 SZSS - Denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, Nitra - Baničova Nákup zdravotníckej pomôcky - termo-akupresúrne masážne lôžko CERAGEM-E >> pozrieť fotogalériu
2009 RZ pri ZŠ Topoľová Finančný príspevok na Letné športové hry pre telesne postihnutých žiakov >> pozrieť fotogalériu
2009 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5-D (Daruj darček deťom z detského domova)
2009 SOU polytechnická Nákup anatomických školských lavíc pre žiakov na invalidných vozíkoch >> pozrieť fotogalériu
2009 OZ SRDIEČKO pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež Finančný príspevok na kultúrne a športové podujatia pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež (súťaž v prednese poézie a prózy, súťaž v speve a tanci, súťaž v plávaní)
2008 Rodina Buchova Finančný príspevok na liečbu ťažko chorého syna (dlhodobá kóma)
2008 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2007 Slovenská katolícka Charita Finančný príspevok na výstavbu zdravotného strediska v oblasti Thika v Keni. Realizátor projektu LIONs Club International, District 122 (ČR a SR)
2007 Detský domov Dlhá, Nitra Finančný dar Zbierka hračiek (spoločný projekt s Mestom a Rádiom MAX)
2007 Detský domov Dlhá, Nitra Nákup ovocia
2007 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2006 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2005 RZ pri ZŠ Topoľová Finančný príspevok na Letné športové hry pre telesne postihnutých žiakov
2005 Združenie kresťanskej mládeže Finančný príspevok na detský tábor pre sociálne slabých
2005 Štátna internátna škola Nitra, Čermáň Finančný príspevok na nákup rehabilitačných pomôcok
2005 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2005 Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na rehabilitáciu mentálne postihnutých detí
2004 RZ pri ZŠ Topoľová Finančný príspevok na Letné športové hry pre telesne postihnutých žiakov
2004 Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na detský tábor pre deti so zdravotným postihom
2004 Patrik a Filip Oršula Sociálna výpomoc
2004 Fakultná nemocnica Nitra Finančný príspevok na nákup inkubátora
2003 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Finančný príspevok na detský tábor pre slabozrakých a nevidiacich
2003 Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na rehabilitáciu mentálne postihnutých detí
2003 Detský onkologický ústav Bratislava Finančný príspevok na nákup zdravotníckych pomôcok
2003 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2003 Združenie kresťanskej mládeže Finančný príspevok na detský tábor pre sociálne slabých
2002 Klub karate Finančný príspevok na športové náradie
2002 Združenie kresťanskej mládeže Finančný príspevok na detský tábor pre sociálne slabých
2002 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2002 Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na rehabilitačné pomôcky
2002 Mesto České Budejovice Finančný príspevok mestu České Budejovice na odstránenie škôd po povodniach
2001 RZ pri ZŠ Topoľová Finančný príspevok na Letné športové hry pre telesne postihnutých žiakov
2001 Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na letný tábor pre deti s dvojnásobným postihom
2001 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2000 Detský domov Tajná Finančný príspevok
2000 Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na detský tábor pre detí so zdravotným postihom
1999 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Finančný príspevok na činnosť klubu
1999 ZŠ Levická Nitra Finančný príspevok pre slabozrakých
1999 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
1998 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
1997 RZ pri CVČ Domino Finančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
1996 Špeciálna ZŠ pre telesne postihnutých, Mudroňova Nitra Nákup športových pomôcok
1996 SOU Mojmírovce Nákup sporáka
1996 ZŠ Zobor Nitra Nákup športových potrieb
1996 Združenie rodičov nepočujúcich detí Finančný príspevok na zájazd pre nepočujúce deti
1996 Združenie kresťanskej mládeže Finančný príspevok na tábor pre sociálne slabých
1995 Piaristické gymnázium Nákup zdravotných pomôcok
1995 Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na tábor pre deti so zdravotným postihom
1995 Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na výlet pre deti so zdravotným postihom
1994 Slovenský červený kríž Nákup trenažéra
1994 Materská škola Štiavnická, Nitra Nákup rečového vibrátora
1993 Špeciálna ZŠ pre telesne postihnutých, Mudroňova Nitra Nákup špeciálnych lavíc pre telesne postihnutých
1993 SOÚ Mojmírovce Nákup špeciálneho stola
1993 SOÚ Mojmírovce Nákup práčky
1993 Fakultná nemocnica Nitra Nákup čističky vzduchu
1992 RZ pri ZŠ Topoľová Nákup výťahu pre deti na invalidných vozíčkoch
Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail