HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť
  • Úvod
  • Charitatívna činnosť

Charitatívna činnosť spoločnosti

Za obdobie svojej histórie Nitrianska humanitná spoločnosť Homo Nitriensis pripravila a zrealizovala množstvo charitatívnych aktivít zameraných na podporu znevýhodnených skupín - hlavne na zdravotne ťažko-postihnuté deti a dospelých, na klientov zariadení sociálnych služieb, na deti z detských domovov, a na najodkázanejšie osoby, hlavne na ľudí bez domova.

>> Prečítajte si viac informácií o získavaní zdrojov

Podporili sme

Rok Beneficient Predmet podpory
2015 Vladimír Beneš Terapia Therasuit
2015 Rastislav Trnkus Sedačka KINERIS
2013 Zdravotné stredisko v oblasti Thika v Keni Finančný príspevok na výstavbu II. časti zdravotného strediska v oblasti Thika v Keni
2013 Dobročinný obed pre sociálne slabých, opustených rodičov s deťmi a ľudí bez domova - v spolupráci s reštauráciou Boccaccio Darčeky a pomoc pri vydávaní stravy >> pozrieť fotogalériu
2013 Krízové centrum pre osamelých rodičov Darovanie oblečenia, obuvi, hračiek, použiteľných vecí a finančný príspevok na vianočné občerstvenie
2013 Dom Charity Sv. Rafaela, nízkoprahová ubytovňa, Nitra (Štúrova ulica) Finančný príspevok na zabezpečenie stravy a občerstvenia pre ľudí bez domova počas vianočných a novoročných sviatkov
2013 OZ SRDIEČKO pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež Finančný príspevok na kultúrne a športové podujatia pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež
2012 Dobročinný obed pre sociálne slabých, opustených rodičov s deťmi a ľudí bez domova - v spolupráci s reštauráciou Boccaccio Darčeky a pomoc pri vydávaní stravy >> pozrieť fotogalériu
2012 Krízové centrum pre osamelých rodičov Darovanie oblečenia, obuvi, hračiek, použiteľných vecí a finančný príspevok na vianočné občerstvenie
2012 Dom Charity Sv. Rafaela, nízkoprahová ubytovňa, Nitra (Štúrova ulica) Finančný príspevok na zabezpečenie stravy a občerstvenia pre ľudí bez domova počas vianočných a novoročných sviatkov
2012OZ SRDIEČKO pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládežFinančný príspevok na kultúrne a športové podujatia pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež (súťaž v prednese poézie a prózy, súťaž v speve a tanci, súťaž v plávaní)
2011SZSS - Denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, Nitra - BaničovaNákup zdravotníckej pomôcky - pojazdný aparát na nácvik chôdze DYNAMICO 4 pre vozíčkárov
2011OZ SRDIEČKO pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládežFinančný príspevok na kultúrne a športové podujatia pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež (súťaž v prednese poézie a prózy, súťaž v speve a tanci, súťaž v plávaní)
2011Monika Dimovská pre dcéru Sofiu (2006)Finančný príspevok na rehabilitačný pobyt
2011Katarína Fialová pre syna Filipa (2004)Finančný príspevok na nákup zdravotnej pomôcky na získavanie informácií z TV prijímača
2011Blanka ZíkováFinančný príspevok na nákup pomôcky na zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť
2011OZ Centrum pre rodinuFinančný príspevok na organizáciu podujatia Deň rodiny
2011Marián ŠulkaFinančný príspevok na nákup elektrického polohovacieho roštu do postele
2011Eva VilímováÚčasť na Abilimpiáde v Soule v Južnej Kórei-bronzová medaila v disciplíne PLETENIE
2011Dom Charity Sv. Rafaela, nízkoprahová ubytovňa, Nitra (Štúrova ulica)Finančný príspevok na zabezpečenie stravy a občerstvenia pre ľudí bez domova počas vianočných a novoročných sviatkov
2011Dobročinný obed pre sociálne slabých, opustených rodičov s deťmi a ľudí bez domova - v spolupráci s reštauráciou BoccaccioDarčeky a pomoc pri vydávaní stravy >> pozrieť fotogalériu
2010Lukáš Baláži, ŤZP športovecFinančný príspevok na účasť na svetovej súťaži v Boccia v Portugalsku, >> pozrieť fotogalériu
2010RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5-D (Daruj darček deťom z detského domova)
2010OZ SRDIEČKO pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládežFinančný príspevok na kultúrne a športové podujatia pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež (súťaž v prednese poézie a prózy, súťaž v speve a tanci, súťaž v plávaní)
2010Dom Charity Sv. Rafaela, nízkoprahová ubytovňa, Nitra (Štúrova ulica)Finančný príspevok na zabezpečenie stravy a občerstvenia pre ľudí bez domova počas vianočných a novoročných sviatkov
2009SZSS - Denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, Nitra - BaničovaNákup zdravotníckej pomôcky - termo-akupresúrne masážne lôžko CERAGEM-E >> pozrieť fotogalériu
2009RZ pri ZŠ TopoľováFinančný príspevok na Letné športové hry pre telesne postihnutých žiakov >> pozrieť fotogalériu
2009RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5-D (Daruj darček deťom z detského domova)
2009SOU polytechnickáNákup anatomických školských lavíc pre žiakov na invalidných vozíkoch >> pozrieť fotogalériu
2009OZ SRDIEČKO pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládežFinančný príspevok na kultúrne a športové podujatia pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež (súťaž v prednese poézie a prózy, súťaž v speve a tanci, súťaž v plávaní)
2008Rodina BuchovaFinančný príspevok na liečbu ťažko chorého syna (dlhodobá kóma)
2008RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2007Slovenská katolícka CharitaFinančný príspevok na výstavbu zdravotného strediska v oblasti Thika v Keni. Realizátor projektu LIONs Club International, District 122 (ČR a SR)
2007Detský domov Dlhá, NitraFinančný dar Zbierka hračiek (spoločný projekt s Mestom a Rádiom MAX)
2007Detský domov Dlhá, NitraNákup ovocia
2007RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2006RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2005RZ pri ZŠ Topoľová Finančný príspevok na Letné športové hry pre telesne postihnutých žiakov
2005Združenie kresťanskej mládežeFinančný príspevok na detský tábor pre sociálne slabých
2005Štátna internátna škola Nitra, ČermáňFinančný príspevok na nákup rehabilitačných pomôcok
2005RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2005Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na rehabilitáciu mentálne postihnutých detí
2004RZ pri ZŠ Topoľová Finančný príspevok na Letné športové hry pre telesne postihnutých žiakov
2004Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na detský tábor pre deti so zdravotným postihom
2004Patrik a Filip OršulaSociálna výpomoc
2004Fakultná nemocnica NitraFinančný príspevok na nákup inkubátora
2003Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Finančný príspevok na detský tábor pre slabozrakých a nevidiacich
2003Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na rehabilitáciu mentálne postihnutých detí
2003Detský onkologický ústav Bratislava Finančný príspevok na nákup zdravotníckych pomôcok
2003RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2003Združenie kresťanskej mládežeFinančný príspevok na detský tábor pre sociálne slabých
2002Klub karateFinančný príspevok na športové náradie
2002Združenie kresťanskej mládežeFinančný príspevok na detský tábor pre sociálne slabých
2002RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2002Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na rehabilitačné pomôcky
2002Mesto České Budejovice Finančný príspevok mestu České Budejovice na odstránenie škôd po povodniach
2001RZ pri ZŠ Topoľová Finančný príspevok na Letné športové hry pre telesne postihnutých žiakov
2001Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na letný tábor pre deti s dvojnásobným postihom
2001RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
2000Detský domov TajnáFinančný príspevok
2000Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na detský tábor pre detí so zdravotným postihom
1999Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Finančný príspevok na činnosť klubu
1999ZŠ Levická NitraFinančný príspevok pre slabozrakých
1999RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
1998RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
1997RZ pri CVČ DominoFinančný príspevok na 5 D (Daruj darček deťom detského domova)
1996Špeciálna ZŠ pre telesne postihnutých, Mudroňova Nitra Nákup športových pomôcok
1996SOU MojmírovceNákup sporáka
1996ZŠ Zobor NitraNákup športových potrieb
1996Združenie rodičov nepočujúcich detí Finančný príspevok na zájazd pre nepočujúce deti
1996Združenie kresťanskej mládežeFinančný príspevok na tábor pre sociálne slabých
1995Piaristické gymnáziumNákup zdravotných pomôcok
1995Združenie rodičov detí so zdravotným postihomFinančný príspevok na tábor pre deti so zdravotným postihom
1995Združenie rodičov detí so zdravotným postihom Finančný príspevok na výlet pre deti so zdravotným postihom
1994Slovenský červený krížNákup trenažéra
1994Materská škola Štiavnická, NitraNákup rečového vibrátora
1993Špeciálna ZŠ pre telesne postihnutých, Mudroňova NitraNákup špeciálnych lavíc pre telesne postihnutých
1993SOÚ MojmírovceNákup špeciálneho stola
1993SOÚ MojmírovceNákup práčky
1993Fakultná nemocnica NitraNákup čističky vzduchu
1992RZ pri ZŠ TopoľováNákup výťahu pre deti na invalidných vozíčkoch