HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Dobrovoľnícka činnosť

Homo Nitriensis pôsobí formou dobrovoľníckej činnosti svojich členiek, ktoré sa snažia získavať zdroje na financovanie charitatívnych aktivít predajom vlastnoručne vyrobených produktov a občerstvenia na verejných podujatiach (vianočné trhy, majálesy, Fašiangy...); organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí (plesy, vernisáže, výstavy, besedy, módne prehliadky...) a projektovou činnosťou. Časť prostriedkov spoločnosť získava aj z darov od sponzorov.

Spoločnosť vynakladá všetky zdroje výlučne na charitatívne aktivity. Nezamestnáva žiadny personál, nemá žiadne kancelárske priestory, ani kancelársku techniku. Všetky administratívne a technické práce sa vykonávajú formou dobrovoľníckej činnosti svojich členiek.

Osoby a obsadenie:

 • Beresecká Jana
 • Bučeková Beáta (činnosť ukončila v roku 2019)
 • Bullová Monika
 • Csákyová Oľga
 • Hanáková Gabriela ♰
 • Horváthová Katarína
 • Hrnčárová Daniela (činnosť ukončila v roku 2019)
 • Hyčková Mária
 • Jakubíková Zuzana (činnosť ukončila v roku 2019)
 • Jankovičová Alena ♰
 • Kadlečíková Mária
 • Kertésová Katarína
 • Kraščeničová Magdaléna
 • Kmeťová Eva
 • Libantová Eleonóra
 • Malakan Svetlana
 • Mužilová Jolika ♰
 • Miklošová Katarína
 • Petrušková Mária ♰
 • Samojlenko Irina
 • Saubererová Oľga ♰
 • Spišiaková Edita
 • Supuková Renáta
 • Šajdáková Tatiana
 • Štefánikova Margita
 • Števková Irena
 • Šmidáková Dana
 • Tarabčáková Valentína
 • Zaujecová Viera
Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail