HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Prečo podporiť projekty Homo Nitriensis?

Nitrianska humanitná spoločnosť HOMO NITRIENSIS od svojho vzniku v roku 1992 pripravila a zrealizovala množstvo charitatívnych projektov a aktivít na podporu znevýhodnených skupín prednostne z Nitry. Svoju činnosť zameriava hlavne na zdravotne ťažko-postihnuté deti a dospelých, na deti z detských domovov, na klientov zariadení sociálnych služieb a na najodkázanejšie osoby, hlavne na ľudí bez domova. Pomoc pre zdravotne ťažko-postihnuté deti a dospelých sa sústreďuje hlavne na nákup pomôcok na zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť. Príkladom tejto formy pomoci je zakúpenie pomôcky pre nácvik chôdze a masážneho lôžka pre klientov Denného stacionára Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre na Baničovej ulici, nákup výťahu pre deti na invalidných vozíčkoch na Topoľovej škole aj nákup špeciálnych lavíc pre vozíčkarov Strednej odbornej školy polytechnickej v Nitre.

Homo Nitriensis dlhodobo podporuje kultúrne a športové aktivity pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež ako sú napríklad súťaže v prednese poézie a prózy, súťaže v speve a tanci, súťaž v plávaní, atď. Podporuje aj účasť ťažko zdravotne postihnutých osôb na medzinárodných súťažiach.

V predvianočnom období rôznymi formami podporuje opustených rodičov s deťmi, sociálne slabých, osamelých a ľudí bez domova. Homo Nitriensis pôsobí formou dobrovoľníckej činnosti svojich členiek, ktoré sa snažia získavať zdroje na financovanie charitatívnych aktivít predajom vlastnoručne vyrobených produktov a občerstvenia na verejných podujatiach (vianočné trhy, majálesy, Fašiangy...); organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí (plesy, vernisáže, výstavy, besedy, módne prehliadky...) a projektovou činnosťou. Časť prostriedkov spoločnosť získava aj z darov od sponzorov.

Spoločnosť vynakladá všetky zdroje výlučne na charitatívne aktivity. Nezamestnáva žiadny personál, nemá žiadne kancelárske priestory, ani kancelársku techniku. Všetky administratívne a technické práce sa vykonávajú formou dobrovoľníckej činnosti svojich členiek.

>> Prečítajte si viac informácií ako môžete pomôcť

>> Prečítajte si viac informácií o našej charitatívnej činnosti

Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail