HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

blahoželáme

Na tomto mieste uverejňujeme krátke pozdravy k jubileám našich členiek.


Srdečne blahoželáme

Rok 2023 je v HOMO NITRIENSIS, mimoriadne bohatý na životné jubileá. Začiatkom roka sme gratulovali k životnému jubileu Táničky Šajdákovej. Avšak v druhej polovici roka to boli až tri jubileá.

Prečítať viac informácií

Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail