HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

O nás

Nitrianska humanitná spoločnosť HOMO NITRIENSIS vznikla v roku 1992 a je nezisková organizácia - občianske združenie zapísané v Registri Ministerstva vnútra pod číslom: MV SR č. VVS/1-900/90-5389.

Hlavným poslaním Homo Nitriensis je humanitná činnosť a podpora znevýhodnených skupín prednostne z Nitry.

Cieľové skupiny:

  • zdravotne ťažko-postihnuté deti a dospelí;
  • deti z detských domovov;
  • klienti zariadení sociálnych služieb;
  • najodkázanejšie osoby, hlavne ľudia bez domova.

>> prečítajte si viac informácií o dobrovoľníckej činnosti združenia

Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail