HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Kontaktné informácie HOMO NITRIENSIS

HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Reg. MV SR č. VVS/1-900/90-5389
IČO: 31825265
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:SK05 0200 0000 0040 4581 1657
banka prijímateľa: BIC–SWIFT: SUBASKBX
Sídlo združenia
Štefánikova 63, 949 01 Nitra

V prípade ochoty podporiť charitatívnu činnosť Homo Nitriensis formou finančného daru, prosím, urobte tak prostredníctvom bankového prevodu, alebo vložením finančného daru na náš účet číslo IBAN: SK05 0200 0000 0040 4581 1657. Po pripísaní Vášho finančného daru budete automaticky zaradený do zoznamu podporovateľov Homo Nitriensis podľa identifikačných údajov, ktoré poskytnete pri bankovom prevode alebo pri vklade na účet (napr. meno a priezvisko darcu, meno rodiny a bydliska, atď...).

V prípade záujmu o akékoľvek ďalšie informácie alebo o inú formu spolupráce,
nás neváhajte kontaktovať.


Kontaktný formulár

captcha
Nahrať znovu
Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail