HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Kontaktné informácie HOMO NITRIENSIS

HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Reg. MV SR č. VVS/1-900/90-5389
IČO: 31825265
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 66435162/0200
Medzinárodné bankové číslo účtu IBAN:SK6402000000000066435162 banka prijímateľa: BIC–SWIFT: SUBASKBX
Sídlo združenia
Štefánikova 63, 949 01 Nitra

V prípade ochoty podporiť charitatívnu činnosť Homo Nitriensis formou finančného daru, prosím, urobte tak prostredníctvom bankového prevodu, alebo vložením finančného daru na náš účet číslo: 66435162/0200 (formát IBAN:SK6402000000000066435162). Po pripísaní Vášho finančného daru budete automaticky zaradený do zoznamu podporovateľov Homo Nitriensis podľa identifikačných údajov, ktoré poskytnete pri bankovom prevode alebo pri vklade na účet (napr. meno a priezvisko darcu, meno rodiny a bydliska, atď...).

V prípade záujmu o akékoľvek ďalšie informácie alebo o inú formu spolupráce,
nás neváhajte kontaktovať.


Kontaktný formulár

captcha
Nahrať znovu