HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Vitamínový darček pre seniorov a ich ošetrovateľov sociálneho zariadenia na Viničkách

29.12.2022 sme sa s pani viceprezidentkou a Gitkou Štefánikovou vybrali s vitamínovým darčekom do Sociálneho zariadenia na Viničkách, aby sme odovzdali 60 kg jabĺčok, tak klientom ako aj zamestnancom tohto zariadenia.

K odovzdávaniu tohto daru sa k nám pripojila aj naša čestná predsedníčka, pani Oľga Csákayová, ktorá je už klientkou tohto zariadenia. Táto myšlienka vznikla v čase, keď sa v tomto zariadení koncom novembra vyskytol opäť COVID-19. Chceli sme tak podarovať vitamíny seniorom na posilnenie ich imunity. K realizácii samotnej myšlienky však došlo neskôr. Odovzdanie jabĺčok bolo dobrou príležitosťou porozprávať sa s pani riaditeľkou Moravčíkovou a s jej spolupracovníkmi o možnostiach našej ďalšej spolupráce v oblasti charity. Veríme, že tak klienti, ako aj zamestnanci si na jabĺčkach pochutili. Jabĺčka sme sponzorsky získali od Spoločnosti Sady Novosad s. r. o. v Cabaji Čápore, za čo pánovi majiteľovi Ing. Branislavovi Novosadovi veľmi pekne ďakujeme.

 

Členky Nitrianskej humanitnej spoločnosti
Homo Nitriensis

fotografia z odovzdávania vitamínového daru

Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail