HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Vianočná besiedka

Dňa 17.12.2022 sa členky HOMO NITRIENSIS so svojimi manželmi, či partnermi,  stretli na Vianočnej besiedke po 3 troch rokoch prerušenia kvôli pandémii Covidu-19.

Stretnutie sa konalo v reštaurácii DAB, kde nám majitelia a zamestnanci tohto zariadenia vytvorili príjemné prostredie.  Prakticky sme sa zišli skoro všetci. Veľmi nás potešila prítomnosť našej čestnej predsedníčky Olinky Čákayovej.

V úvode Vianočnej besiedky sme si zaspomínali na rok 2022 a s potešením sme konštatovali, že aj keď napriek pretrvávajúcej pandémii v prvej polovici roka, sme naše aktivity charitatívne začali úspešne rozvíjať. Najskôr to bola potravinová pomoc pre ukrajinské ženy a deti ubytované na Agroinštitúte. Potom to bolo podpora pre výučbu ukrajinských občanov v slovenskom jazyku a neskôr pomoc ukrajinským hudobne nadaným deťom pri ďalšom rozvíjaní ich  hudobného vzdelávania. Úspešný bol aj náš Majáles zorganizovaný pri Biskupskom hostinci v parku na Sihoti. Vydarili sa nám aj vianočné trhy. Opätovne sme nadviazali spoluprácu s členkami Medzinárodného klubu žien v Bratislave počas ich návštevy v Nitre.

S Rotary Clubom sme sa spolupodieľali na zorganizovaní benefičného koncertu s Close Harmony Friends dňa 6.12.2022.

V čase, keď  sa v Sociálnom zariadení pre seniorov na Viničkách vyskytol Covid-19 sme pre klientov a zamestnancov zabezpečili vitamínový darček v podobe jabĺčok získaných sponzorsky.

Táto Vianočná besiedka bola aj dobrou príležitosťou na vydvihnutie 30. výročia vzniku HOMO NITRIENSIS a zaspomínanie si na to všetko, čo naša charitatívna organizácia doteraz spravila.

Žiaľ, aj v tomto roku sme prišli o dve naše členky a to o Alenku Jankovičovú a Katku Kertésovú. Alenka zomrela hneď na začiatku roka. Katka v mesiaci november, a tak sa ešte intenzívne podieľala na našich aktivitách týkajúcich sa pomoci Ukrajincom, či organizovania Majálesu.

Vianočná besiedka, bola dobrou príležitosťou porozprávať sa o dobrých nápadoch do budúceho roku v oblasti charitatívnych aktivít HOMO NITRIENSIS, a navzájom si poželať krásne a požehnané vianočné sviatky a zapriať si veľa šťastia, dobrého zdravia a úspechov do nového roku 2023.

Členky Nitrianskej humanitnej spoločnosti
Homo Nitriensis

fotografia z vianočnej besiedky

Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail