HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Výťažok, ktorý sme získali v našom charitatívnom stánku počas Vianočných trhov 1424,69  eur, sa členky Homo Nitriensis na svojej členskej schôdzi 1. 2. 2023, rozhodli darovať dve zdravotnícke pomôcky. Dary budú poskytnuté pre Denný stacionár v Nitre na Baničovej ulici, ako aj pre Viničky - Zariadenie sociálnych služieb. Dary budú odovzdané horeuvedeným inštitúciám v priebehu marca 2023.

Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail