HOMO NITRIENSIS
HOMO NITRIENSIS
nitrianska humanitná spoločnosť

Za Irenkou Števkovou

Nový rok 2023 sa pre členky HOMO NITRIENSIS začal smutne. Naše rady 05.01.2023 opustila pani Irenka Števková.

Irenka Števková

Irenka bola mimoriadne talentovanou, organizačne zdatnou a úspešnou osobnosťou. Narodila sa 02.06.1935 v Tlmačoch. Jej prvým zamestnaním bola práca mzdovej účtovníčky v SEZ Tlmače. Neskôr sa stala kultúrnou referentkou v kultúrnom dome, ktorý patril SEZ Tlmače. Popri tom sa venovala aj učiteľstvu tanca. Sama bola úspešnou tanečnicou. Stala sa vôbec prvou majsterkou Československa v súťaži voľných tancov. V roku 1952 bola spoluzakladateľkou súboru VATRA.

Dňa 10.1.2023  sme odprevadili na poslednej ceste zakladajúcu členku našej humanitnej spoločnosti,  pani Irenu Števkovú. Odišla od nás žena s veľkým srdcom, ktoré mala otvorené nielen pre svoju rodinu, ale aj pre mnohých priateľov, kolegov a známych, ale najviac pre všetkých tých, ktorí to v živote práve potrebovali. Okrem aktívnej činnosti v prospech chorých a  sociálne odkázaných, veľkú časť života venovala aj obetavej práci v kruhu seniorov celého Nitrianskeho kraja. Jej celoživotným poslaním bola práca v kultúre, kde bola aktívnou účastníčkou a hlavne organizátorkou mnohých akcií a súťaží v oblasti spoločenského tanca, propagácie folklóru a spoločenských podujatí  na celoslovenskej úrovni.

Irenka,  lúčia sa s Tebou všetky členky Nitrianskej humanitnej spoločnosti HOMO NITRIENSIS. Ďakujeme za všetko, čím si spolu s nami pomáhala  úspešne plniť šľachetné ciele našej spoločnej práce pre krajší a lepší život.

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, ktorú si mala tak veľmi rada. Tvoju pamiatku si v srdciach zachováme navždy.

Členky Nitrianskej humanitnej spoločnosti
Homo Nitriensis

Copyright © 1992-2022 HOMO NITRIENSIS | webmail